Schilderklus? Bel ons: +31 (0) 6 - 48 58 36 22

algemene voorwaarden

1. Offerte

De offerte, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, geldt als een vrijblijvend aanbod. Dit aanbod geldt tot 1 maand na verzenddatum, daarna komt deze automatisch te vervallen.

2. Overeenkomst

De overeenkomst wordt gevormd door opdrachtbevestiging die ondertekend door opdrachtgever en opdrachtnemer retour is gezonden aan opdrachtnemer. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. Opdrachtbevestiging

De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie.

4. Betalingsregeling

Betaling dient via overboeking binnen 8 dagen te zijn geschied na ontvangst van factuurdatum.